Gala Wolontariusza Roku 2019 w Czerwionce – Leszczynach za nami!

aMiędzynarodowy Dzień Wolontariusza został ustalony przez ONZ 34 lata temu. To właśnie 17 grudnia 1985 roku podjęto decyzje o nagrodzeniu wszystkich osób, które pracują na rzecz społeczną właśnie tym wyróżnieniem. Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie, szczególnie za ich trud, czas i poświęcenie na rzecz społeczeństwa.
Kto to wolontariusz? Jest to osoba, która swój czas poświęca na pracę i działania, nie otrzymując przy tym wynagrodzenia. W podjęte działanie wkłada całą swoją energię i chęci.
GaSzo oraz KS Decor Bełk po raz kolejny mieli ogromną przyjemność zorganizować Galę Wolontariusza Roku 2019 Czerwionki-Leszczyn, która odbyła się 5 grudnia w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach. W tym roku organizacje, osoby fizyczne oraz instytucje uprawnione do angażowania wolontariuszy mogły im podziękować, nominując do tytułu Wolontariusza Roku 2019.
Zakończenie Gali uświetnił recital w wykonaniu Mateusza Wróbla - wokalisty, kompozytora i pianisty. Poczęstunek został przygotowany przez pracowników i podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach.
Nominowani oraz nagrodzeni tytułem Wolontariusza Roku 2019:
Stanisław Breza nominowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
Członek komisji mieszkaniowej, sołtys Stanowic. Zaangażowany w sporządzanie list mieszkań komunalnych, współpracuje również przy konstrukcji programu gospodarki mieszkaniowej czy wykonywaniu wizji w terenie.
Waldemar Mitura nominowany przez Stowarzyszenie Wspólnota
Pan Waldemar jest osobą niezwykle zaangażowaną w szerzenie idei krwiodawstwa na terenie naszej gminy. Organizuje spotkania, wspiera placówki oświatowe i świetlice środowiskowe upominkami związanym z szerzeniem krwiodawstwa. Sam jest czynnym dawcą krwi oraz organizatorem akcji krwiodawstwa na terenie Leszczyn.

Grzegorz Mücke nominowany przez Koło PTTK “Ramża”
W 2019 roku Pan Grzegorz współorganizował wszystkie imprezy Koła PTTK Ramża, dwa razy pełnił funkcję komandora rajdu a trzykrotnie - kierownika mety. Jako wolontariusz, corocznie jest przewodnikiem grup dzieci i młodzieży szkół naszej gminy na górskich rajdach pod hasłem “Górska Wiosna” i “Górska Jesień”. Z powodzeniem pozyskuje sponsorów nagród podczas imprez Koła.

Michał Toman nominowany przez Stowarzyszenie Aktywni Społecznie ASy
Pomysłodawca gminnej grupy wolontariatu “poMOCni” oraz realizator projektu Wolontariat Wzmacnia, który dotyczy rozwoju młodych liderów na terenie gminy. Propagator zdrowego trybu życia, poprzez który próbuje zaktywizować wraz z Stowarzyszeniem Luxtorpeda mieszkańców do działania w obszarze fizycznym oraz społecznym.

Katarzyna Pepel nominowana przez Stowarzyszenie Luxtorpeda
Biegaczka, miłośnik muzyki a do tego mól książkowy! W tym roku przejęła obie sekcje młodzieżowe co doprowadziło do wzrostu zainteresowania treningami wśród dzieci. Ciągle się rozwija, biorąc udział w różnych szkoleniach. Sama wychodzi z inicjatywą czego efektem jest zapoczątkowanie treningów w naszej gminie dla dorosłych. Zajęcia prowadzi 3 razy w tygodniu.

Joanna i Leszek Raska nominowani przez Sołtysa i Radę Sołecką Palowic
Państwo Leszek i Joanna Rasek to małżeństwo z Palowic, które bierze udział w licznych działaniach: spotkania mikołajkowe, spotkania czwartkowe, spotkania emerytów i chorych z parafii, organizują paczki świąteczne dla osób starszych i inne. Co rok zbierają makulaturę oraz złom, szukali sponsorów, po to aby odbyły się cykliczne spotkania czwartkowe dla dzieci.

Wiesław Jazgar nominowany przez Ochotniczą Straż Pożarną Leszczyny
74 akcje ratownicze w 2019 roku za nim! Pan Wiesław tygodniowo spędza około 10 godzin w remizie przy samochodzie pożarniczym i pracach porządkowych. Chętnie oprowadza, opowiada i prowadzi pokazy sprzętu i umundurowania najmłodszym obywatelom, czyli przedszkolakom. Jest pomysłodawcą i uczestnikiem rozgrywek dla emerytów i strażaków OSP w ping-ponga.

Zuzanna Horny nominowana przez Szkołę Podstawową im. St. Ligonia w Książenicach
Zaangażowanie, empatia, chęć pomocy to charakteryzuje Zuzię! Te cechy może rozwijać w szkolnym kole wolontariatu. Od początku bieżącego roku pomaga w Stowarzyszeniu Zwykłe Dobre Wróżki poprzez akcje tj. muzyczna pomoc dla Alanka, akcja “Chlebek Wielkanocny”, “Książenice dla Karolka” oraz inne imprezy na rzecz potrzebujących.

Zespół muzyczny - Baba z Chopym nominowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej
Muzyczny duet wspiera Warsztaty Terapii Zajęciowej, występując na corocznym festynie “Poznajmy się”. Artyści z ogromną chęcią występują dla społeczności lokalnej oraz podopiecznych całkowicie za darmo. Są otwarci, pomysłowi, zawsze niosą dobre słowo, nie mają barier w kontakcie z podopiecznymi, a wolny czas poświęcają dzieląc się talentem.

Natalia Niedobecka nominowana przez Szkołę Podstawową w Szczejkowicach
Natalia angażuje się zarówno w działania lokalne - obchody 3 maja, upamiętnienie pierwszego powstania Śląskiego, Industriadę, Harcerską wyprawę na Monte Cassino, jak i ogólnopolskie - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Chętnie współpracuje z Szkołą Podstawową w Szczejkowicach, Radą Sołecką, parafią. Podczas festynów i dożynek organizuje animacje, których celem jest integracja społeczności.

Agata Hilderbrandt nominowana przez Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherbone
w Czerwionce-Leszczynach
Agata stale angażuje się w różnorakie przedsięwzięcia, jako pierwsza zgłasza się do pomocy, również inicjuje nowe pomysły i wprowadza je w życie oprócz tego jest przewodniczącą Szkoły. Bardzo chętnie poświęca swój czas innym, bierze udział w wielu akcjach charytatywnych, zbiórkach, kiermaszach. Swoim pozytywnym zachowaniem wyróżnia się wśród innych uczniów i jest dla nich wzorem do naśladowania. Agata angażuje się w opiekę nad młodszymi uczniami szkoły podczas m.in. wycieczek, zajęć pozalekcyjnych, pomaga w odrabianiu lekcji, w czynnościach samoobsługowych.

Sebastian Garbacz nominowany przez Stowarzyszenie Redukowania Bierności
Koordynator i współtwórca projektu “Wolontariat wzmacnia”. Dzięki jego zaangażowaniu młodzież odbyła serię 6 szkoleń stacjonarnych oraz 4 wyjazdy szkoleniowo-rozwojowe, na których zdobyła wiedzę na temat efektywnego pisania oraz zarządzania projektami. Zaangażowany w tworzenie kół wolontariatu w szkołach podstawowych w naszej gminie, szkolenia dla nauczycieli oraz wizytę studyjną dla kół. Aktywny działacz stowarzyszenia.

Natalia Kubasa nominowana przez Przedszkole "Bajkowy Ogród" w Bełku
Przyszła nauczycielka wychowania przedszkolnego, wolontariuszka podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy Szlachetnej Paczki, jednak to nie wszystko! Aktywnie działa również w akcjach typowo lokalnych tj. Przedszkolny Festyn Rodzinny, Dzień Piłkarza, Dożynki w Bełku, Ulicówka, ale również uczestniczy w długoterminowych projektach tj. Projekt Blask, Wspólnie dla dziedzictwa - zabytkowy cmentarz.

Izabela Dobiecka nominowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk
Pracowity rok stowarzyszenia to ogrom włożonej pracy wielu ludzi, jedną z nich była... mieszkanka Rudy Śląskiej - Iza! Właśnie ona chętnie pomagała, pomimo sporej odległości od Bełku, w takich projektach jak: Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w. - nasze wspólne dziedzictwo, Drzewa - cud natury, Mała ojczyzna z lotu ptaka, 10 Ulicówce, Dożynkach, 90-leciu futbolu w Bełku.

Mateusz Sulejczak nominowany przez Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Palowicach
Otwarty, kontaktowy, przyjazny, zaangażowany w niesienie pomocy, taki jest ten ósmoklasista! Nie Tylko zaangażowany w akcje szkole ale również parafialne! Nawet w wakacje nie próżnował, gdyż pomagał w przygotowywaniu Wakacyjnych czwartków. Jego pasją są KONIE! pomaga w pensjonacie szczególnie tym, przybywającym z tzw. interwencji.

Agnieszka Nowak nominowana przez Fundacje GaSzo
Agnieszka współpracuje z nami od początku 2019 r. Efektywnie łączy swoją naukę w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie oraz działalność wolontaryjną. Agnieszka w bieżącym roku współtworzyła stoisko fundacji GaSzo podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych pomagając i przeprowadzając, animacje dla dzieci.
Danuta Korus nominowana przez Janinę Bindę
Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego, emerytowana nauczycielka wychowania przedszkolnego, Zuchmistrzyni! Prowadzi najaktywniejszą gromadę zuchową - 10 GZ Wilusiowe Ludki. Bierze udział w akcjach - zbieranie nakrętek dla hospicjum, akcja Góra Grosza,Szlachetna Paczka.

Adrian Skrzypek nominowany przez Klub Sportowy “DECOR” Bełk
Pan Adrian od wielu lat pomaga przy oprawie boiska sportowego przy ul. Głównej 28 w Bełku. Na co dzień pracuje zawodowo, mimo to popołudniami zawsze służy pomocą oraz dobrymi chęciami. W dni meczowe pełni funkcję służby informacyjnej oraz dba o bezpieczeństwo na obiekcie sportowym. Wykazuje duże zaangażowanie w życie Klubu Sportowego „Decor” Bełk.

Alina Plaza-Kiersztyn nominowana przez Bożenę Bierowiec-Chrostek
Pani Alina jest jednym z koordynatorów Szkolnego Koła Wolontariatu. Stale współpracuje z kilkoma fundacjami m.in. Zdążyć z pomocą, Pomóż i Ty, oraz Stowarzyszeniem przyjaciół chorych - Hospicjum Jana Pawła II. Organizowała charytatywne dyskoteki na rzecz akcji “Adopcja serca”. Działań w jakie angażuje się Pani Alina jest bardzo wiele, a dzięki swej kreatywności oraz pomysłowości zadania współrealizowane w ramach programu Wolontariat Wzmacnia przynoszą wiele satysfakcji oraz korzyści..

Milena Majewska nominowana przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Wł. Broniewskiego
w Czerwionce-Leszczynach

Milena jest pomysłową i kreatywną uczennicą, która proponuje i podejmuje działania na rzecz wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 3 w Leszczynach. Nie szczędzi swojego czasu, jest bardzo zaangażowana w akcje wolontaryjne i potrafi współpracować w grupie, często stając się jej liderem. Niektóre z akcji w jakich brała czynny udział to: przygotowywanie “Aniołów radości” dla mieszkańców Leszczyn i Bełku, “Co mogą Twoje ręce i serce?”, “Dzień kolorowej skarpetki”, wspieranie małych niepełnosprawnych zawodników olimpiady Sportowej Placówek Integracyjnych i Specjalnych.
Ponadto, w 2019 roku operatorzy Centrum Organizacji Pozarządowych postanowili rozszerzyć Galę o tytuł Darczyńca Roku 2019. Nominowani zostali:
Andrzej Marcol nominowany przez Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wł. Broniewskiego
Pan Andrzej z wielkim zaangażowaniem wspiera wolontariuszy z Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 3 w Leszczynach. Wolontariusze mogą liczyć zawsze na jego wsparcie finansowe oraz związane z jego autorytetem w zakresie pozyskiwania pomocy dla wolontariatu. Wolontariusze mogą również liczyć na jego pomoc podczas m.in. takich akcji jak: “Lepsze jest dawanie niż branie”, “Co mogą moje ręce i serce” oraz “Spełniamy marzenia chorych dzieci”.

Zakład cukierniczo-piekarniczy "Bułeczka" Mariola i Dariusz Kurpanik nominowany przez Przedszkole nr 10 im Juliana Tuwima.
Od początku swojej działalności wszelkie imprezy, uroczystości organizowane przez przedszkole. Podczas festynów, przeglądów recytatorskich i tanecznych, zabaw, dni przedszkolaka i wiele więcej, dla wszystkich dzieci przygotowują słodki upominek oraz pieczywo. Zaangażowanie Państwa Kurpanik w działania przedszkola jest bardzo duże przez co są głównymi darczyńcami oraz przyjaciółmi przedszkola.

Ks. Konrad Opitek nominowany przez Szkołę Podstawową im. Franciszka Rducha w Bełku
Ksiądz Proboszcz w sposób stały i bezinteresowny wspiera społeczność szkoły podstawowej im. profesora Franciszka Rducha w Bełku zarówno w działaniach statutowych i dodatkowych. Jest on autorytetem, mentorem, doradcą dla uczniów w wielu sprawach. Ksiądz m.in. współuczestniczy w organizacji różnego typu uroczystościach, promuje wśród dzieci i młodzieży pasje sportowe i turystyczne, dodatkowo zainicjował działania dotyczące zgłaszania uczniów do otrzymywania stypendium im. ks. Emila Szramka.

Lech Pastuszka nominowany przez Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherbone w Czerwionce- Leszczynach
Ważnym obszarem dla firmy Lech - BUDEX jest zaangażowanie społeczne. Poprzez swoją charytatywną pracę, firma wsparła realizację projektu budowy ogrodu sensorycznego przy Zespole Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach. Ogród sensoryczny, w którym znajduje się strefa wzroku, słuchu, dotyku, zapachu pozwala na niwelowanie deficytów i prowadzenie terapii w oparciu o kontakt z naturą. Zostały one wykonane z niezwykłym profesjonalizmem i starannością, a w ich rezultacie powstała ścieżka stanowiąca nić wiodącą nas w poszczególne strefy ogrodu.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Gala Wolontariusza Roku 2019 została zorganizowana w ramach projektu “Razem Możemy Więcej- Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach”, współfinansowanego ze środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Pracownicy COP
Beata Bujoczek i Angelika Kowol

 • Gala Wolontariusza Roku 2019 w Czerwionce – Leszczynach za nami!_1
 • Author: Katarzyna Mazur
 • Hits: 498
 • Gala Wolontariusza Roku 2019 w Czerwionce – Leszczynach za nami!_2
 • Author: Katarzyna Mazur
 • Hits: 541
 • Gala Wolontariusza Roku 2019 w Czerwionce – Leszczynach za nami!_3
 • Author: Katarzyna Mazur
 • Hits: 462
 • Gala Wolontariusza Roku 2019 w Czerwionce – Leszczynach za nami!_4
 • Author: Katarzyna Mazur
 • Hits: 497

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

Subregion Zachodni

logo subregion

Powiat w liczbach

polska w liczbach