Badanie ankietowe

 Informujemy o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych "Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych", prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach w dniach 2 - 20 stycznia 2020 r.

PKZ styczeń