„Wygrać przyszłość” - zakończenie projektu

Powiat Rybnicki zrealizował projekt pn. „Wygrać przyszłość” w  Poddziałaniu 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie od kwietnia 2011 r. do czerwca 2012 r. w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach przeprowadzono dla grupy 65 uczniów i uczennic dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z fizyki i chemii.

 Na zajęcia językowe uczęszczało 50 uczniów i uczennic podzielonych na 10 grup, na fizykę 5 zaś na chemię 10 osób. Uczniowie, którzy realizowali zajęcia językowe odbyli spotkania z native speakerem oraz wykładowcą uczelni wyższej.  W dniu 27 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie projektu i rozdanie zaświadczeń dla wszystkich uczestników. Projekt odnotował ogromne zainteresowanie  w szkole, zaś jego uczestnicy i uczestniczki  wyrażają nadal swoje zadowolenie  z realizacji zajęć pozalekcyjnych na których zanotowano bardzo wysoką frekwencję. Widząc tak duże zainteresowanie projektem Powiat Rybnicki rozpoczął realizację kolejnych projektów dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół. Dziękując uczniom za zaangażowanie w zajęcia życzymy wielu sukcesów w dalszej edukacji.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

Subregion Zachodni

logo subregion

Powiat w liczbach

polska w liczbach