Komunikaty Ogłoszenia Obwieszczenia

INFORMACJA DLA GMIN

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska informuje, iż w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342) od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. W związku z powyższym podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy do urzędu marszałkowskiego za 2013 rok w terminie do 31 marca 2014 r.

Danuta Przybyło

Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska

Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Ostrzeżenia konsumenckie

10003609

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Powiat w liczbach

polska w liczbach