Komunikaty Ogłoszenia Obwieszczenia

Informacja dla mieszkańców dotycząca zanieczyszczenia powietrza

W związku z występującymi na terenie województwa śląskiego wysokimi i bardzo wysokimi pomiarami stężeń pytłu zawieszonego prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i monitorowanie sytuacji dotyczącej aktualnego zanieczyszczenia atmosfery. Informujemy, że główną przyczyną złej jakości powietrza jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków. Ta szkodliwa emisja związana jest przede wszystkim ze spalaniem paliw kiepskiej jakości, w bardzo wielu przypadkach w starych piecach, o złych parametrach energetycznych, powodujących niecałkowite spalanie i powstawanie dużej ilości dymu emitowanego przez komin. W okresie sezonu grzewczego jakość powietrza jest zła przez większą część czasu na terenie całego województwa śląskiego szczególnie w strefie zabudowy mieszkaniowej. Pył powoduje negatywne skutki zdrowotne dla każdego z nas, ale grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są: osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze oraz dzieci. Wobec powyższego prosimy o bieżące informowanie się o stane zagrożenia na stronach internetowych Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Katowicach www.katowice.wios.gov.pl w zakładce "Śląski Monitoring Powietrza" oraz mobilnej aplikacji RSO zgodnie z instrukcją korzystania z telefoni komórkowej.

Informacja na temat korzystania z RSO w załączniku

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Ostrzeżenia konsumenckie

10003609

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Powiat w liczbach

polska w liczbach