Biuro Rady

Biuro Rady Powiatu
ul. 3 Maja 31
44-200 Rybnik
Tel. 32 416 13 46, pokój 205
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1. Do podstawowych zadań Biura Rady należy obsługa Zarządu, Rady i jej komisji, w tym obsługa kancelaryjno – biurowa oraz merytoryczna Rady i jej komisji, w tym obsługa kancelaryjno – biurowa oraz merytoryczna Zarządu, Rady i jej komisji, w szczególności:

1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady i poszczególnych komisji,

2) przygotowywanie posiedzeń Zarządu, sesji Rady i posiedzeń Komisji,

3) opracowywanie materiałów z obrad Rady i jej Komisji , a także posiedzeńZarządu oraz przekazywanie ich właściwym adresatom,

4) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu, sesji Rady i posiedzeń komisji,

5) prowadzenie zbioru prawa miejscowego,

6) prowadzenie rejestru uchwał Rady i rejestru uchawał Zarządu,

7) prowadzenie zbioru wniosków i opinii komisji,

8) prowadzenie zbioru interpelacji, zapytań i wniosków radnych,

9) doręczenie w/w dokumentów organom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem,

10) prowadzenie i aktualizacja rejestru uchwał Rady i rejestru uchawł Zarządu w Biuletynie Informacji Publicznej,

11) przesyłanie uchwał Rady organom nadzoru i kontroli w terminach określonych odrębnymi regulacjami,

12) wykonywanie czynności administracyjnych związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych radnych oraz prowadzenie zbioru w/w oświadczeń majątkowych, w tym przekazywanie do urzędu skarbowego i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej,

13) podejmowanie działań związanych z nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy oraz wymianą doświadczeń z innymi Radami.

2. W zakresie realizacji porozumień zawartych przez powiat Biuro Rady zajmuje się:

1) prowadzeniem ewidencji porozumień,

2) sprawowaniem pieczy nad terminowością realizacji porozumień,

3) sygnalizowaniem upływu okresu obowiązywania porozumień lub konieczności ich aneksowania.

3. W zakresie realizacji zadań Powiatu określonych ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej:

            1) współpraca w zakresie koordynacji działań w przedmiotowym zakresie,

            2) wykonywanie czynności administracyjnych dla realizacji zadania.

4.  Biuro Rady prowadzi centralny rejestr skarg, wniosków i petycji oraz korespondencji z tym związanej wraz z przygotowaniem informacji o przebiegu realizacji petycji.

5. Biuro Rady odpowiada za terminowe publikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego aktów prawnych oraz innych dokumentów.

 

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach