Ogłoszenie nr 2/2014 o naborze na stanowisko asystenta koordynatora projektu

Starosta Rybnicki ogłasza otwarty nabór ofert na stanowisko asystenta koordynatora projektu „Efektywne wykształcenie- satysfakcjonujące zatrudnienie” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Beneficjentem jest Powiat Rybnicki.

Załączniki:
Pobierz plik (AS.koordynator 2-2014.pdf)AS.koordynator 2-2014.pdf[ ]137 kB

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach