Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku

Starostwo Powiatowe w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej starostwo.rybnik.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego starostwo.rybnik.pl oraz wszystkich podstron w domenie starostwo.rybnik.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-12.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych wyłączeń:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internatowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Artur Widera, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontaktować się można też dzwoniąc na numer telefonu 32 4161362. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnia dostępność lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna i komunikacyjna.

Opis dostępności wejścia do budynku

Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3 Maja 31 44-200 Rybnik

Do budynku prowadzi 5 wejść: 1 wejście główne (na ścianie zachodniej budynku, 3 wejścia boczne na ścianie północnej budynku oraz 1 wejście boczne (na ścianie południowej budynku od strony parku dostosowane dla osób niepełnosprawnych)

Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie przyziemia – niski parter bez barier dla wózków inwalidzkich.

Po wejściu do budynku karta informacyjna znajduje się na wprost od wejścia.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie od wejścia.

W budynku jest winda. Wejście do windy znajduje się po lewej stronie od wejścia.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie poziomy korytarzy i pomieszczeń (w przypadku pomieszczeń z progami - wydzielono miejsca dla załatwienia spraw w strefie korytarzowej) .

Przed budynkiem wydzielone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Starostwa nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku Starostwa nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W urzędzie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (po wcześniejszym zgłoszeniu minimum 3 dni robocze przed planowaną wizytą).

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach