Komisja Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Rybniku

 1. Bogusław Niestrój - przewodniczący
 2. Gabriela Grochla - członek
 3. Marek Profaska - członek
 4. Anna Gudzik - członek
 5. Honorata Węglorz - członek
 6. Jan Tokarz - członek 
 7. Adam Wczasek - członek 
 8. Cezary Rajca - członek 
 9. Łukasz Norek - członek 

Do zadań Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej należy:

 1. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady w zakresie spraw dotyczących: działalności placówek oświatowych, działalności placówek opieki społecznej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pomocy rodzinie.
 2. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę lub Zarząd Powiatu oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji i radnych w zakresie określonym w punkcie 1.
 3. Współpraca z jednostkami gospodarczymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami, a przede wszystkim z mieszkańcami powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1.
 4. Kontrola Zarządu i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1.
 5. Kontrola wykonania uchwał Rady w zakresie spraw określonych w punkcie 1.
 6. Dokonywanie analizy działalności administracyjnej i gospodarczej powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1.

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach