Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu w Rybniku

 1. Aleksandra Wojtas - Plisz  - przewodniczący
 2. Eugeniusz Adamiec - członek
 3. Andrzej Kłapczyk - członek
 4. Bogusław Niestrój - czlonek 
 5. Irena Woźnica - członek 
 6. Damian Mrowiec - członek 

Do zadań Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy:

 1. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady w zakresie gospodarki wodnej, ściekowej i odpadami, ujęć wodnych, budowy i utrzymywania oczyszczalni ścieków, zagospodarowania i wykorzystania gruntów rolnych, leśnych, wód powierzchniowych, kompleksowego działania na rzecz ochrony środowiska,
 2. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę lub Zarząd Powiatu oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji i radnych w zakresie inwestycji dotyczących ochrony środowiska, budownictwa wodnego i rolniczego,
 3. Współpraca z jednostkami gospodarczymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami, a przede wszystkim z mieszkańcami powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
 4. Kontrola Zarządu i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
 5. Kontrola wykonywania uchwał Rady w zakresie spraw określonych w punkcie 1,
 6. Dokonywanie analizy działalności administracyjnej i gospodarczej powiatu w zakresie spraw określonych w punkcie 1.

 

 

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach