Poddaje się pod konsultacje społeczne projekt uchwały Rady Powiatu w Rybniku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Rybnickiego z organizacjami pozarządowymii innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczne

Rybnik, dnia 13 września 2018 r.

Zarządu Powiatu w Rybniku

Poddaje się pod konsultacje społeczne projekt uchwały Rady Powiatu w Rybniku
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Rybnickiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie w 2019 roku.

1. Usta       la się następujący sposób przeprowadzenia konsultacji:

1) pisemna form      a konsultacji,

2) termin konsul      tacji: od 14 września do 24 września 2018r.,

3) uwagi i opinie     do projektu, o którym mowa w ust. 1 można zgłaszać:

  • w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Rybniku – Wydział Organizacyjny, ul. 3 Maja 31, 44 – 200 Rybnik ( decyduje data wpływu do kancelarii Starostwa),

  • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • za pośrednictwem faksu na nr: 32 42 28 658

4) podmioty ucz      estniczące w konsultacjach zobligowane są do przekazywania wraz
ze zgłaszanym stanowiskiem danych umożliwiających kontakt np. adres, telefon,

e – mail.

2. Upr      awnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe, a także podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa obejmuje dziedzinę objętą projektem uchwały

3. Stan     owiska anonimowe nie będą brane pod uwagę.

4. Nie       przedstawienie opinii w terminie wskazanym powyżej oznacza akceptację w/w projektu uchwały.

STAROSTA RYBNICKI

Damian Mrowiec

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat.pdf)Komunikat.pdf[ ]162 kB
Pobierz plik (Prpjekt uchwały.pdf)Prpjekt uchwały.pdf[ ]2029 kB

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach