Fundusz Lokalny "Ramża"

Adres:

ul. 3 Maja 17
44-230 Czerwionka Leszczyny

Dodatkowe informacje:

Coraz hojniej przekazujemy 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, Tendencję tę widać także w województwie śląskim. W latach 2009-2011 przekazywaliśmy odpowiednio: 46,5 mln zł, 52 mln zł i 60,5 mln zł. Z jednej strony to cieszy, z drugiej - martwi z powodu tego, że śląscy podatnicy wybierali w ponad 40% OPP z województwa mazowieckiego i tylko w 37,5% ze swojego. Warto więc przypomnieć, że zgodnie z ustawą (z 2004 r.) o podatku dochodowym od osób fizycznych to podatnicy - czyli my, a nie rozliczający nas pracodawcy (bez względu na to, gdzie mają siedzibę) - decydują, komu nasz 1% przekazać.
Czas do namysłu i właściwej decyzji mamy do 30 kwietnia 2013 r.
W tym roku (podobnie jak w latach poprzednich) wypełnienie wniosku o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP jest bardzo proste. Trzeba tylko umieścić w formularzu PIT numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji pozarządowej oraz kwoty, jaką na jej rzecz chcemy przekazać. I tu ważna uwaga: kwota ta nie może przekroczyć 1% podatku należnego wynikającego z zeznania - po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Pamiętajmy także, że w naszym formularzu PIT, w stosownej rubryce, możemy wpisać zalecenia dla OPP - na jaki konkretny cel powinien trafić 1% naszego podatkowego odpisu (np. na wsparcie wybranego programu). Informacje te muszą być przekazane OPP jako wskazania celów i propozycje rozdysponowania przekazanych kwot.

Wypełniony formularz PIT możemy złożyć osobiście, przesłać do właściwego urzędu skarbowego pocztą lub drogą elektroniczną (www.e-deklaracje.gov.pl). Wniosek o przekazanie 1% podatku zostanie zrealizowany tylko wówczas, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości swój należny podatek.

Marcin Stempniak
Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Rybnickiego
Członek Zarządu Funduszu Lokalnego RAMŻA, koordynator projektów społecznych

 

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach