FOPSZ zaprasza na wizytę studyjną

FOPSZW imieniu realizatorów projektu  Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zapraszamy serdecznie przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru subregionu zachodniego, w dniu 23 maja 2015 roku do udziału w wizycie studyjnej, która zaplanowana jest do Cieszyna - siedziby Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM. Spotkanie dotyczy zaprezentowaniu przez członków stowarzyszenia dobrych praktyk i rozwiązań współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi.

Wizyta studyjna organizowana jest w ramach realizowanego projektu pn. Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze; współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dot. wizyty wraz z informacjami organizacyjnymi zostały opisane w dołączonym do niniejszej wiadomości pliku (w załączniku).

logo JPEG pion

 

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach