Łukasz Norek

Łukasz Norek Łukasz Norek urodzony 15 czerwca 1981 r. Zamieszkały w Jejkowicach. W związku małżeńskim z Darią, syn Radosław. Wykształcenie wyższe. Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi – tytuł magistra z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej. Absolwent Kolegium Nauczycielskiego w Raciborzu – tytuł licencjata z wychowania fizycznego i zdrowotnego wraz ze ścieżką resocjalizacyjną. Ponadto ukończone studia podyplomowe z doradztwa zawodowego – Wszechnica Polska Warszawa.

Członek Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej, Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.

Radny z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach