Petycje

Petycja 31.07.2019

Data wpływu: 31.07.2019 r.

Przedmiot petycji: Wprowadzenie w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pt. "Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych".

Przebieg postępowania:

  • 31.07.2019 r. - Przyjęcie petycji
  • 09.09.2019 r. - Pismo wyjaśniające Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące skonkretyzowania propozycji postanowień tworzących Politykę Zarządzania Konfliktem Interesów.
  • 29.10.2019 r. - Uchwała Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Ostrzeżenia konsumenckie

10003609

Powiat w liczbach

polska w liczbach